the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร : 044-615002รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์

PRAEWPHAN RUANGEKAWIT

 THE THAI CANCER

ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์

PHAITOON BOONSRIRAM

 THE THAI CANCER

อรนุช กำเนิดทอง

ORANUT KAMNERDTONG

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้