the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคเหนือ

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000

โทร : 055-965 666, 055-965 777รายชื่อแพทย์
* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้