the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคเหนือ

ที่อยู่ : 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร : 055-832601-6รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

อนันตาพร ภู่ประเสริฐ

ANANTAPORN POOPRASERT

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้