the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลเอกชน > ภาคกลาง

ที่อยู่ : 198 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทร : 034-419555รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

พรรษวรรณ สุคนธ์เขต

PASSAWAN SUKONTKET

 THE THAI CANCER

มนุพล ใหม่คามิ

Manupol Maikami

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้