the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลเอกชน > กรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร : 02-7935099รายชื่อแพทย์
SIRIRUT PRUKTANAKUL

ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล

SIRIRUT PRUKTANAKUL

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้