the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคใต้

ที่อยู่ : 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร : 075201500รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

จักรพันธ์ รองเมือง

Jakkapan Rongmuang

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้