the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคตะวันออก

ที่อยู่ : เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง

โทร : 038 - 611104รายชื่อแพทย์
Tanasit Thepsarttra

ธนสิทธิ์ เทพศาสตรา

Tanasit Thepsarttra

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้