the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

โรงพยาบาลเอกชน > กรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร : 0-2804-8959-70รายชื่อแพทย์
TITIMA PUAVARANUKROH

ธิติมา พัววรานุเคราะห์

TITIMA PUAVARANUKROH

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้