the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทร : 045319200รายชื่อแพทย์
SARANYA PRATHAITHEP

ศรัญญา ประทัยเทพ

SARANYA PRATHAITHEP

SARAN KITSARAN

ศรัณย์ กิจศรัณย์

SARAN KITSARAN

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้